SI
Show menu

Novice

Podpis pogodbe za izgradnjo čistilne naprave v Šibeniku

Šibenik, Hrvaška, 8. 7. 2023

Podjetje Riko je skupaj z investitorjem županom mesta Šibenik Željkom Burićem in direktorjem podjetja »Vodovod i odvodnja Šibenik« Zvonimirjem Štrkaljem podpisalo pogodbo za izgradnjo čistilne naprave v Šibeniku, ki bo čistila odpadne vode iz kanalizacijskega omrežja.

Šibenik ima zdaj v Podsolarskem čistilno napravo, kjer odpadne vode, ki tja tečejo iz kanalizacijskega omrežja, samo mehansko obdelajo. To napravo bomo zdaj bistveno izboljšali; mehansko obdelavo odpadkov bomo nadgradili z biološkim čiščenjem in s kogeneracijsko enoto za izkoriščanje bioplina iz odpadnega blata. Prečiščeno vodo bomo izpuščali skozi podvodni izliv na južni konici otoka Zlarin.

Konzorcij podjetij Riko in GH Holding, ki že nekaj let uspešno pridobivata posle na Hrvaškem, je bil za dograditev in rekonstrukcijo čistilne naprave izbran na javnem razpisu. Zvonimir Štrkalj je ob podpisu pogodbe povedal, da sta bili slovenski podjetji izbrani zaradi kakovostne in ekonomsko upravičene ponudbe in bogatih izkušenj in referenc.

Rok za dokončanje del, ki bo zagotovilo bolj čiste vode v Šibeniku in njegovi okolici, je tri leta od podpisa pogodbe.