SI

Centralno skladišče in hlajeno skladišče surovin

Obseg del
Projektiranje, dobava, montaža, zagon

Centralno skladišče in hlajeno skladišče
Centralno skladišče in hlajeno skladišče
Centralno skladišče in hlajeno skladišče
Centralno skladišče in hlajeno skladišče
Področje
Logistični sistemi
Kategorija
Živilsko – predelovalna industrija
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Mercator Emba

Omembe vredno