SI

Dobava in montaža električne, hidromehanske in dvižne opreme in opreme za manipulacijo s plavjem za HE Brežice

Obseg del
Projektiranje in izdelava tehnične dokumentacije, izdelava, dobava opreme, nadzor nad montažo dobavljene opreme, montaža, izvedba preskusov, puščanje opreme v pogon s pogodbenim poskusnim obratovanjem, šolanje naročnikovega osebja in odprava napak v garancijskem roku.

Področje
Energetika
Kategorija
Hidroelektrarne
Leto izvedbe
2014 - 2017
Lokacija
Slovenija
Naročnik
HESS, d.o.o.

Omembe vredno