SI

MHE Borovlje

Obseg del
Podjetje RIKO bo v sklopu svojih del prilagodilo obstoječi jez Javornik, izgradilo vtočni objekt z usedalnikom, postavilo strojnico s turbinskim iztokom in izgradilo vso pripadajočo infrastrukturo k MHE Borovlje. 
Področje
Energetika
Kategorija
Hidroelektrarne
Leto izvedbe
2020
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Savske elektrarne Ljubljana

Omembe vredno

RIKO pri projektu nastopa kot glavni izvajalec za gradbena dela, sodeluje s podizvajalci: SEMAGO, GEOTRANS in SLEMENŠEK.