SI

Termična obdelava - sušenje mulja na Centralni čistilni napravi Novo mesto

Obseg del

Kapaciteta

Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadki
Leto izvedbe
2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Novo mesto

Omembe vredno

ČN: 55.000 PE
sistem za sušenje blata: 3.500 / leto, 90% suhosti