SI

Center za ravnanje z odpadki »Biljane Donje«

Obseg del
Projektiranje, izvedba gradbenih del, dobava in montaža elektro-strojne opreme, zagon, poskusno obratovanje.
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadki
Leto izvedbe
2019-
Lokacija
Hrvaška
Naročnik
Eko d.o.o.

Omembe vredno