SI

Center za ravnanje z odpadki Slovenska Bistrica

Obseg del

Izvedba projekta »na ključ«:  načrtovanje, gradbena dela, dobava in montaža elektro-strojne opreme, poskusno obratovanje.
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadki
Leto izvedbe
2011 - 2015
Lokacija
Slovenija

Omembe vredno