SI

Center za ravnanje z odpadki v Zasavju

Obseg del

Projektiranje, gradnja, dobava opreme, poskusno obratovanje.
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadki
Leto izvedbe
2011-2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Hrastnik

Omembe vredno