SI

Izgradnja bioplinarne za obdelavo mulja iz čistilnih naprav

Obseg del
Projektiranje, izgradnja, zagon in poskusno obratovanje objekta za proizvodnjo bioplina, izgradnja anaerobnih digestorjev ter uporaba postopka termične hidrolize (THP) za kapaciteto 120 t SS/dan.
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadki
Leto izvedbe
2021-2023
Lokacija
Ukrajina
Naročnik
»Lvivvodokanal«

Omembe vredno