SI

Oskrba s pitno vodo v porečju Drave

Obseg del

Izgradnja 111 km cevovodov za pitno vodo, 17 vodohranov, 5 črpališč, 17 prečrpališč, 9 hidropostaj in nadzornega centra.

Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Komunalna infrastruktura
Leto izvedbe
2016 -
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Dravograd, občina Muta, občina Vuzenica, občina Radlje ob Dravi, občina Podvelka

Omembe vredno