SI

Izvedba vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko

Obseg del
Ureditev krajinske arhitekture, gradnja stavb na železniški infrastrukturi s pripadajočimi elektro in strojnimi inštalacijami, ureditev tirov , tirnih naprav s peroni in nadstrešnicami, cestnih ureditev in parkirišč, gradnja železniškega podvoza na glavni cesti A1 kesonske izvedbe s črpališčem, podhoda, mosta in prepustov, razširitev obstoječega Podvoza na obvoznici Pragersko, ureditev pasivne in aktivne protihrupne zaščite in vodne mreže, izvedba TK naprav in gradbenega dela SV naprav, izvedba elektro naprav, ureditev komunalnih vodov,  rušitve objektov in stavb, ureditve NN in SN vodov, prestavitev plinovoda, plinske postaje in telekom antene.
Področje
Prometna infrastruktura
Kategorija
Železniška infrastruktura
Leto izvedbe
2023
Lokacija
Slovenija
Naročnik
DRSI – Direkcija za infrastrukturo

Omembe vredno