SI

Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana – Jesenice – d.m. na odseku Podnart – Lesce Bled

Obseg del
Nadgradnja železniške proge v skladu z evropskimi standardi v dolžini 10,69km, zamenjava zgornjega ustroja proge, sanacijo spodnjega ustroja proge, ureditev odvodnjavanja proge, izvedba progovnega kabliranja na odseku, obnova peronske infrastrukture na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica, sanacija predora Globoko in predora Radovljica, sanacija podpornih in opornih zidov ter izvedba dodatne zaščite brežin z gabioni, izvedba zamenjave voznih vodov in nosilnih konstrukcij, izvedba sanacije dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov, ureditev nivojskih prehodov z izvedba povezovalnih cest in izvennivojskih križanj na območju Podnarta, Zaloš, Vrbe in Žirovnice, izvedba protihrupnih ukrepov.
Področje
Prometna infrastruktura
Kategorija
Železniška infrastruktura
Leto izvedbe
2020-2022
Lokacija
Slovenija
Naročnik
DRSI - Direkcija za infrastrukturo

Omembe vredno