SI
Show menu

Energetika

Izpopolnjeni energetski sistemi prihodnosti

Zanesljiva, trajna in učinkovita oskrba z energijo je osnovna smernica projektov, ki jih vodimo na področju energetike. V izgradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih objektov upoštevamo najvišje standarde in okoljevarstvene zahteve, sodelovanje svetovno uveljavljeni podjetji s področja projektiranja in dobave visokotehnološke opreme pa projektom zagotavlja minimalne stroške vzdrževanja, zanesljivost delovanja in optimalen energetski izkoristek.  

Rikove storitve:

 • študije izvedljivosti,
 • idejne zasnove,
 • projektiranje sistemov in naprav,
 • vodenje projekta,
 • zagotovitev ustreznega financiranja,
 • dobava,
 • izvedba,
 • nadzor nad montažo naprav,
 • zagon,
 • šolanje naročnikovega kadra,
 • oskrba po zagonu.

Področja delovanja:


Termoenergetski objekti

 • Toplotne postaje in sistemi
 • Vročevodne kotlovnice
 • Parne kotlovnice
 • Plinske kotlovnice
 • Toplarne
 • Termoelektrarne-toplarne
 • Termoelektrarne


Hidroenergetski objekti 

 • Hidroelektrarne
 • Male hidroelektrarne
 • Hidromehanska oprema
 • Vodne turbine in turbinska oprema


Energetski infrastrukturni objekti

 • Akumulacijski bazeni
 • Zadrževalniki vode
 • Visokovodni razbremenilniki
 • Podzemne tesnitve
Sistemi prenosa in distribucije elektrike
 • Transformatorske postaje
 • Razdelilne transformatorske postaje
 • Stikališča
 • Daljnovodi
 • Kablovodi
 • Baterijski hranilniki električne energije

Komunalna infrastruktura
 • Toplotne postaje in sistemi
 • Hladilne postaje in sistemi
 • Črpališča
 • Vodohrani


Vodna infrastruktura
 • Pregrade in jezovi
 • Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
 • Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi

Obnovljivi viri energije
 • Fotovoltaične elektrarne

Pomembni projekti s področja energetike:

Oglejte si vse reference s področja energetike
Kontakt:
Matjaž Goltes
vodja področja energetike
T: + 386 (0) 1 58 16 338
F: + 386 (0) 1 58 16 340