SI
Show menu

Inženiring na področju energetike

Zanesljiva, trajna in učinkovita oskrba z energijo je osnovna smernica projektov, ki jih v podjetju Riko vodimo na področju energetike.

Gradimo nove in obnavljamo oz. nadgrajujemo obstoječe energetske objekte z vključevanjem najnovejših standardov in okoljevarstvenih zahtev.

Sodelujemo s svetovno uveljavljenimi podjetji s področja projektiranja in tudi s proizvajalci sistemov in opreme ter dobavitelji visokotehnološke opreme, kar našim projektom zagotavlja minimalne stroške vzdrževanja, zanesljivost delovanja in optimalen energetski izkoristek.  

Rikove storitve:

 • študije izvedljivosti
 • idejne zasnove
 • projektiranje sistemov in naprav
 • vodenje projekta
 • zagotovitev ustreznega financiranja
 • dobava
 • izvedba
 • nadzor nad montažo naprav
 • zagon
 • šolanje naročnikovega kadra
 • oskrba po zagonu

Področja delovanja:

Cestna in železniška infrastruktura

 • Semaforizacija
 • Razsvetljava
 • Prezračevanje cestnih predorov
 • Nadzor koncentracije vsebnosti CO in vidljivosti v predorih
 • Prometna signalizacija
 • Radijska naprava in ozvočenje v predorih
 • Video nadzor in avtomatska detekcija prometa
 • Sistem za preprečevanje vožnje v napačno smer
 • Sistem klica v sili na avtocestah in v predorih
 • Sistem za detekcijo prevoza nevarnih snovi
 • Cestne vremenske postaje 
 • Hidrantno omrežje v predorih in portalih 
 • Sistemi za aktivno gašenje požarov v predorih
 • Sistemi za linijsko in točkovno javljanje požara v predorih
 • Sistemi za detekcijo požara v zaprtih prostorih
 • Signalnovarnostne naprave 
 • Progovno kabliranje
 • Posodobitev voznih mrež       

Telekomunikacijski in nadzorni/monitoring sistemi

 • Prenosni sistemi (radio in optična prenosna omrežja)
 • IP-omrežja
 • Nadzorno-krmilni sistemi 

Komunalna infrastruktura

 • Toplotne postaje in sistemi
 • Hladilne postaje in sistemi
 • Vodovodni sistemi
 • Črpališča
 • Vodohrani
Termoenergetski objekti

 • Toplotne postaje in sistemi
 • Vročevodne kotlovnice
 • Parne kotlovnice
 • Plinske kotlovnice
 • Toplarne
 • Termoelektrarne-toplarne
 • Termoelektrarne


Hidroenergetski objekti 

 • Hidroelektrarne
 • Male hidroelektrarne
 • Hidromehanska oprema
 • Vodne turbine in turbinska oprema


Energetski infrastrukturni objekti

 • Akumulacijski bazeni
 • Zadrževalniki vode
 • Visokovodni razbremenilniki
 • Podzemne tesnitve


Sistemi prenosa in distribucije elektrike

 • Transformatorske postaje
 • Razdelilne transformatorske postaje
 • Stikališča
 • Daljnovodi
 • Kablovodi

Pomembni projekti s področja energetike:

Oglejte si vse reference s področja energetike
Kontakt:
Matjaž Goltes
vodja področja energetike
T: + 386 (0) 1 58 16 338
F: + 386 (0) 1 58 16 340
google-site-verification=Cd5QYSmH-kfhtDKTVDwc9AAxohdY3AGNp6_vkUlc_Tg