SI
Show menu

Novice

Pogodba za izgradnjo bioplinarne za obdelavo mulja iz čistilnih naprav v Lvivu podpisana

Lviv, Ukrajina, 7. 12. 2020

Danes smo v ukrajinskem mestu Lviv z naročnikom Lvivsko komunalno podjetje »Lvivvodokanal« podpisali pogodbo za izgradnjo zahtevnega kompleksa Bioplinarne za obdelavo mulja iz čistilnih naprav v mestu Lviv. Projekt bomo izvajali v partnerskem sodelovanju z norveškim podjetjem CAMBI, ki se v svetovnem merilu ponaša z najnaprednejšimi tehnološkimi rešitvami in visoko učinkovitimi tehnološki procesi za potrebe čistilnih naprav. Projekt smo pridobili v mednarodni konkurenci na javnem razpisu EBRD.

Pogodbena dela obsegajo projektiranje, izgradnjo, zagon in poskusno obratovanje objekta za proizvodnjo bioplina, izgradnjo anaerobnih digestorjev ter uporabo postopka termične hidrolize (THP) za kapaciteto 120 t SS/dan. V mestu Lviv, nekdanji prestolnici Avstro Ogrske Galicije, danes stalno živi cca 800 tisoč prebivalcev, vsak dan pa v mesto tudi pride cca 100 tisoč dnevnih delovnih migrantov, obratujeta dve čistilni napravi (Lviv 1-2 in Lviv 3-4), ki še nimata urejene končne obdelave mulja s čistilnih naprav. Po izvedbi projekta se bo prečiščena neoporečna odpadna voda zlivala v podzemno reko Poltvo, ki je kot prva v Evropi oz. v tedanji Avstro Ogrski državi bila speljana v podzemne kolektorje in s tem je bil vzpostavljen prvi centralni kanalizacijski sistem na evropskih tleh.

Konzorcij RIKO-CAMBI bo zgradil celovit kompleks za centralno obdelavo mulja s čistilnih naprav in celotne linije za proizvodnjo bioplina s kogeneracijo, tehnološkim objektom za pripravo bioplina, plinohramom in vso drugo povezovalno infrastrukturo. Novo zgrajeni objekti se bodo morali v celoti integrirati v delovanje že obstoječih čistilnih naprav. Cilj uporabe napredne tehnologije THP je zmanjšanje ogljikovega odtisa, povečanje proizvodnje bioplina in zmanjšanje količine odpadkov. Obdelan odpadni mulj iz procesa bo na ta način popolnoma higieniziran, kar bo omogočalo tudi njegovo uporabo v agrikulturi.

Izgradnja Lvivske bioplinarne, ki je dimenzionirana za cca 2 mln. PE, bo prvi tovrstni projekt v Ukrajini, ki bo proizvajal »zeleno energijo«. Proizvodnja »zelene energije« iz bioplina, ki spada med obnovljive vire energije, sledi načelom trajnostnega razvoja in vodi v zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv. V postopku anaerobne digestije z uporabo tehnologije THP še dodatno povečamo izkoristek pridobljenega bioplina in znatno znižamo količino odpadnega mulja, ki nastane v procesu čiščenja odpadnih voda. Z uporabo kogeneracijskih enot (sočasno pridobivanje električne in koristne toplotne energije) se bo proizvajala električna energija, ki jo bo lahko ČN uporabljala bodisi za svoje potrebe, bodisi oddaja v centralno električno omrežje.

Projekt bomo zaključili v sredini leta 2023, vrednost pogodbe je 31,5 mio eur, za financiranje bo poskrbela EBRD banka skupno s finančnimi skladi E5P, NEFCO in JFN.

Preberite več: