SI

Centralna čistilna naprava in kanalizacija Rakek

Obseg del
Izgradnja ločenega kanalizacijskega omrežja z 8 suhimi črpališči, izgradnja objekta ter dobava, montaža, zagon elektro-strojne opreme in poskusno obratovanje. 

Kapaciteta

kanalizacijsko omrežje: 15 km
8 črpališč
ČN: 4000 PE
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Rakek

Omembe vredno