SI

Centralna čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura občine Trbovlje

Obseg del
Projektiranje, dobava, montaža in zagon elektro-strojne opreme in poskusno obratovanje.

Centralna čistilna naprava
Centralna čistilna naprava
Centralna čistilna naprava
Centralna čistilna naprava
Centralna čistilna naprava
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2010
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Trbovlje, Slovenija

Omembe vredno