SI

Rekonstrukcija in nadgradnja ČN Ljubljana

Obseg del


Kapaciteta ČN:
555.000 PE
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2019-
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Mestna občina Ljubljana in EU kohezijski sklad

Omembe vredno

Z izvedbo projekta se bo povečala kapaciteta naprave in sicer z obstoječih 360.000 populacijskih enot (PE) na novih 555.000 PE. Poleg povečanja kapacitete, pa se bo izboljšala tudi kvaliteta prečiščene odpadne vode in obdelava blata.