SI

Nadgradnja in rekonstrukciija čistilne naprave Zaprešić

Obseg del
Projektiranje, izgradnja, dobava in montaža strojne, elektro in merilne opreme, poskusno obratovanje.
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2020-
Lokacija
Hrvaška
Naročnik
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

Omembe vredno

70.000 PE