SI

Centralna čistilna naprava in kanalizacija Grosuplje

Obseg del
Projektiranje, izgradnja in poskusno obratovanje.

Kapaciteta

ČN:  20.000 PE,
kanalizacija: 14,6 km
Centralna čistilna naprava in kanalizacija Grosuplje
Centralna čistilna naprava in kanalizacija Grosuplje
Centralna čistilna naprava in kanalizacija Grosuplje
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Grosuplje

Omembe vredno