SI

Priprava in čiščenje tehnološke vode za livarno TCG Unitech, Ohrid, Makedonija

Obseg del
Izdelava kompletne projektne dokumentacije (IZ, PGD, PZI) ter vodenje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2008
Lokacija
Makedonija
Naročnik
TCG Unitech, Ohrid, Makedonija

Omembe vredno