SI

Centralna čistilna naprava in kanalizacija v Občinah Litija in Šmartno pri Litiji

Obseg del
Projektiranje, izgradnja in poskusno obratovanje.
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji

Omembe vredno