SI

Centralna čistilna naprava in kanalizacija v Občini Selnica ob Dravi

Obseg del
Dobava strojne in elektro opreme, projektiranje čistilne naprave in kanalizacije, poskusno obratovanje.

Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Selnica ob Dravi

Omembe vredno