SI

Centralna čistilna naprava in kanalizacija Ivančna Gorica

Obseg del
Projektiranje, izgradnja in poskusno obratovanje.

Kapaciteta

ČN: 6.000 PE
kanalizacija: 5.9 km
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Ivančna Gorica

Omembe vredno