SI

Čistilna naprava in kanalizacija v Občini Radlje ob Dravi

Obseg del
Dobava strojne in elektro opreme, projektiranje ČN in kanalizacije, poskusno obratovanje.

Kapaciteta

ČN: 6.600 PE
kanalizacija: 8.6 km
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Radlje ob Dravi

Omembe vredno