SI

Centralna čistilna naprava Idrija

Obseg del
Izvedba rekonstrukcije čistilne naprave.

Kapaciteta

ČN: 9.000 PE
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Idrija

Omembe vredno