SI

Centralna čistilna naprava in kanalizacija v Občinah Muta in Vuzenica

Obseg del
Dobava strojne in elektro opreme, projektiranje ČN in kanalizacije, poskusno obratovanjekanalizacije.

Kapaciteta

ČN: 6.400 PE
kanalizacija: 10.3 km
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občini Muta in Vuzenica

Omembe vredno


google-site-verification=Cd5QYSmH-kfhtDKTVDwc9AAxohdY3AGNp6_vkUlc_Tg