SI

Izgradnja komunalne čistilne naprave v aglomeraciji Jastrebarsko

Obseg del
Projektiranje, izgradnja, dobava in montaža strojne, elektro in merilne opreme, poskusno obratovanje.
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2023
Lokacija
Hrvaška
Naročnik
„VODE JASTREBARSKO“ d.o.o.

Omembe vredno