SI

Čistilna naprava za izcedne vode v okviru Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana

Obseg del

Načrtovanje, gradbena dela, dobava in montaža elektro-strojne opreme, poskusno obratovanje.
Čistilna naprava za izcedne vode
Čistilna naprava za izcedne vode
Čistilna naprava za izcedne vode
Čistilna naprava za izcedne vode
Čistilna naprava za izcedne vode
Čistilna naprava za izcedne vode
Čistilna naprava za izcedne vode
Čistilna naprava za izcedne vode
Čistilna naprava za izcedne vode
Čistilna naprava za izcedne vode
Čistilna naprava za izcedne vode
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2008– januar 2013
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Mestna občina Ljubljana, Slovenija

Omembe vredno