SI

Centralna čistilna naprava v Občini Cerknica

Obseg del
Projektiranje, dobava, montaža in zagon elektro-strojne opreme in poskusno obratovanje.
Kapaciteta:
ČN: 12.000 PE
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2014
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Cerknica

Omembe vredno