SI

Rekonstrukcija in izgradnja nadgradnje ČN Požega

Obseg del
Projektiranje, izgradnja, dobava strojno mehanske opreme in poskusno obratovanje za kapacitete 33.500 PE, skupaj s polji za ozemljavanje blata čistilnih naprav.
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2020 -
Lokacija
Hrvaška
Naročnik
Tekija d.o.o.

Omembe vredno

33.500 PE