SI

Elektro-strojna oprema v predoru Markovec

Obseg del
Dobava elektro-strojne opreme, prezračevanja predora, hidrantno omrežje, požarna vrata v prečnikih, avtomatski gasilni sistem v pogonskih centralah, montaža in zagon

Področje
Prometna infrastruktura
Kategorija
Cestna infrastruktura
Leto izvedbe
2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
DARS

Omembe vredno