SI

Preureditev prometne predorske signalizacije in dograditev sistemov v predorih Trojane in Podmilj

Obseg del


Elektro-strojna oprema Trojane in Podmilj
Elektro-strojna oprema Trojane in Podmilj
Elektro-strojna oprema Trojane in Podmilj
Elektro-strojna oprema Trojane in Podmilj
Elektro-strojna oprema Trojane in Podmilj
Elektro-strojna oprema Trojane in Podmilj
Elektro-strojna oprema Trojane in Podmilj
Področje
Prometna infrastruktura
Kategorija
Cestna infrastruktura
Leto izvedbe
2014
Lokacija
Slovenija
Naročnik
DARS

Omembe vredno