SI

Dobava in montaža elektro-strojne opreme v predorih

Obseg del
Dobava opreme, montaža in zagon
Področje
Prometna infrastruktura
Kategorija
Cestna infrastruktura
Leto izvedbe
2005-2009
Lokacija
Slovenija
Naročnik
DARS

Omembe vredno