SI

Centralna čistina naprava Radeče

Obseg del
Projektiranje, izgradnja in poskusno obratovanje.
Kapaciteta
ČN: 3.000 PE
Področje
Okoljevarstvo
Kategorija
Ravnanje z odpadnimi vodami
Leto izvedbe
2015
Lokacija
Slovenija
Naročnik
Občina Radeče

Omembe vredno