SI
Show menu

Škrabčeva domačija

Vitalno stičišče vrednot

Škrabčeva domačija v Hrovači je rojstna hiša patra Stanislava Škrabca (1844–1918), enega najpomembnejših jezikoslovcev 19. stoletja, utemeljitelja slovenskega modernega pravorečja in norme slovenskega knjižnega jezika. 

Na njej so več kot dve stoletji prebivali, snovali in delovali rodovi družine Škrabec, danes pa se razširjeni kompleks uresničuje kot navdihujoč prostor druženj in srečevanj na najvišji ravni, ki vznemirja in vabi z izvirnim, pozorno in iskreno izpeljanim zlitjem tradicije in vizije.

Družina Škrabec je staro domačijo obnovila in k domačijskemu kompleksu priključila bližnjo Kersničevo kovačnico, ki po prenovi z novo razstavno in galerijsko vsebino bogatí programe Škrabčeve domačije, in Boštjanovo hišo, ki z nastavitvenimi možnostmi sveží že tako živahen utrip Hrovače. 

Vas Hrovača ena najlepših

Vas Hrovača je Turistično zvezo Slovenije več let zapored prepričala kot gostoljubna, lepa in urejena gručasta vas z dobro ohranjeno tradicionalno arhitekturo in starim vaškim jedrom, kjer prizadevni vaščani dediščino tkejo v vsakdanje življenje.

Škrabčevi domačiji nominacija za Evropski muzej leta

Vzorna obnova domačijskega kompleksa, edinstven preplet zasebnega in javnega, tradicije in vizije, živahen programski utrip in nagovor najrazličnejši javnosti so navdušili komisijo Evropskega muzejskega Foruma (EMF), da je Škrabčevo domačijo uvrstila med nominirane muzeje za laskavo priznanje.

Vabljeni na obisk na Škrabčevo domačijo.
Kontakt:
Polona Lovšin
T: + 386 (0) 1 58 16 308
F: + 386 (0) 1 58 16 342