SI
Show menu

Vrednote

Vrednote, prepletene v sistem, ki spoštuje, razvija in podpira trajnostno naravnanost v vseh pogledih, so izhodišče za delovanje podjetja Riko.


"Živimo v delu sveta, ki ustvari več, kakor potrebuje; se pravi, da naše delo ni zgolj boj za preživetje. Ljudje, njihova rast, so prvi motiv, šele potem pridejo produktivnost, strategija firme in dobiček. Voditi se pravi vedeti, zakaj ljudje počnejo, kar počnejo, in čutijo, kar čutijo – in jim na tej podlagi postavljati cilje. Samo ustvarjanje vrednosti me ne zanima, če ni hkrati tudi postavljanje vrednot."

Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, d.o.o.

Riko je ustanovni član slovenske veje UN GLOBAL Compact.

Odgovornost

Podjetje Riko zaposlenim omogoča osebni razvoj in ustvarjalno vlogo, podpira njihovo izobraževanje in ambicije. Zadovoljstvo strank in skupni uspehi v projektih, ki običajno povezujejo mnoge sodelujoče, so najvišji cilj, ki mu je podrejeno vse naše delo.

Na vseh področjih svojega delovanja posvečamo pozorno skrb naravnemu okolju. Stalno spremljamo in upoštevamo zakonske predpise ter skrbno izbiramo partnerje, ki zmorejo zagotoviti naše visoke standarde.

Filozofija podjetja Riko prisega na živo vključenost v okolje tako pri poslovnih stikih kot pri podpori družbenim, kulturnim in drugim segmentom, pomembnim za celovit razvoj in bogato življenje v vseh ozirih. Dosledno spoštujemo in razvijamo lokalne potenciale na tujih trgih ter zaposlujemo in izobražujemo lokalno prebivalstvo.

Sodelovanje

Dejavno poslovno in partnersko sodelovanje v najboljšo korist vseh sodelujočih in za usklajeno izvedbo projektov z najustreznejšimi pristopi in inovacijami je eno najpomembnejših načel podjetja Riko.

Korenine in krila

V podjetju Riko širimo svoje poslovanje po svetu, a ostajamo trdno zasidrani v matičnem kraju. Naše delovanje sledi modrosti, ki pravi, da potrebujemo krila, če se hočemo dvigniti visoko, a tudi korenine, da ne izgubimo tal pod nogami. Zato naše sedanje podjetje razumemo in oblikujemo kot vrhunec tradicije, ki je gradila in sooblikovala duhovno in delovno kulturo ter vrednote.

Oglejte si vozlišča Rikovega vrednostnega sistema:

Škrabčeva domačija

Škrabčeva domačija v Hrovači je rojstna hiša patra Stanislava Škrabca (1844–1918), enega najpomembnejših jezikoslovcev 19. stoletja, utemeljitelja slovenskega modernega pravorečja in norme slovenskega knjižnega jezika.
Več

Likovna zbirka Riko

Več kot 300 slik in kipov najpomembnejših slovenskih umetnikov 20. in 21. stoletja v Likovni zbirki Riko je ambiciozen in strokovno podprt prikaz burnega umetniškega obdobja. Zbirka stalno širi svoj obseg z novimi umetniškimi pridobitvami in imeni.
Več

Ustanova patra Stanislava Škrabca

Podjetje Riko, ponosni soustanovitelj in eden od osrednjih donatorjev Ustanove patra Stanislava Škrabca, mecensko podpira mlade študente slovenistike, slavistike, jezikoslovja in klasične filologije ter spodbuja znanstvenoraziskovalno delo na področju slovenskega jezika.
Več

Pokroviteljstva

Uspešnost podjetja se ne izkazuje le z odličnimi poslovnimi rezultati, temveč tudi v odgovornem odnosu do okolja in družbe. Podjetje Riko meri svojo vrednost tudi z mecenskimi, donatorskimi in sponzorskimi dejanji.
Več