SI
Show menu

Ustanova patra Stanislava Škrabca

Spodbujamo in nagrajujemo odlične študente in znanstvenike

Podjetje Riko, ponosni soustanovitelj in eden od osrednjih donatorjev Ustanove patra Stanislava Škrabca, mecensko podpira mlade študente slovenistike, slavistike, jezikoslovja in klasične filologije ter spodbuja znanstvenoraziskovalno delo na področju slovenskega jezika.

Škrabčeva ustanova je od leta 2004 do danes podelila 88 štipendij odličnim študentom izbranih študijskih smeri in za življenjsko delo nagradila prof. dr. Jožeta Toporišiča, Janka Modra, prof. dr. Martino Orožen, prof. dr. Marka Snoja in prof. dr. Alenko Šivic Dular. 

"Kdo malo govori, pa veliko pove? Radodarna Ustanova patra Stanislava Škrabca gotovo. Lepo je, da na dve leti nagrajuje, doslej šestkrat. Pa bi slovensko jezikoslovje preživelo tudi brez Škrabčeve nagrade. Brez štipendij veliko težje. Resen in predan slovenistični študij je namreč lepši, a zahtevnejši kot kdaj koli. Zavest, da ti izbranemu ali izbrani nekdo stoji ob strani, se ne meri le v evrih, čeprav denar še kako prav pride. Meri se v veselju do cvetenja in radostnem pričakovanju letine.  Še na mnogo generacij!"

Prof. dr. Marko Stabej, Oddelek za slovenistiko FF UL in predstojnik Centra za Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik


"Škrabčeva štipendija zame prvenstveno pomeni spodbudo za nadaljnje znanstveno raziskovanje. Pomeni potrditev dosedanjih dosežkov in motivacijo za vztrajanje na humanističnem področju. V današnjem času, ko ima največjo vrednost tisto, kar je utilitarno oz. koristno, izmerljivo z vrednostjo končnega rezultata, potrebuje humanistika vedno novih potrjevanj svoje pomembnosti in namembnosti. Zato štipendija Ustanove Patra Stanislava Škrabca pomeni tudi potrjevanje področja humanistike nasploh in sega v roko vsem mladim raziskovalcem in študentom, ki so se odločili negovati jezik in širše - človeško kulturo."

Kristina Pranjić, štipendistka Škrabčeve ustanove

Več o Ustanovi patra Stanislava Škrabca.
Kontakt:
Polona Lovšin
T: + 386 (0) 1 58 16 308
F: + 386 (0) 1 58 16 342