SI
Show menu

Likovna zbirka Riko

Zbirateljstvo z odgovornostjo

Več kot 300 slik in kipov najpomembnejših slovenskih umetnikov 20. in 21. stoletja v Likovni zbirki Riko je ambiciozen in strokovno podprt prikaz burnega umetniškega obdobja. Zbirka stalno širi svoj obseg z novimi umetniškimi pridobitvami in imeni. 

Z zavezanostjo sistematičnemu zbirateljstvu, jasni zbirateljski politiki ter mecenski drži nudimo zavetje tudi sodobni umetniški ustvarjalnosti, z dostopnostjo zbirke javnosti pa estetsko doživetje občinstvu. 

S tem ko dobimo v posest pomembno likovno delo, smo tudi posredniki med njim, avtorjem in občinstvom. Upravljanje likovne zbirke zato razumemo tudi kot stalno vzdrževanje stikov z likovno sceno, kjer se odprto pogovarjamo o načrtih in potrebah avtorjev in s svoje strani soustvarjamo zgodbo sodobne slovenske umetnosti… Prav zato Likovno zbirko sistematično predstavljamo vsako leto v Galeriji Miklova hiša.

Likovno zbirko Riko redno predstavljamo z vsakoletnim izborom del:

Kontakt:
Polona Lovšin
T: + 386 (0) 1 58 16 308
F: + 386 (0) 1 58 16 342