SI
Show menu

Okoljevarstvo

Na področju okoljevarstva v podjetju Riko nadaljujemo tradicijo proizvodnje komunalne opreme, ki jo nadgrajujemo s storitvami inženiringa in vodenjem projektov »na ključ« tako pri izgradnji javne komunalne infrastrukture kot tudi v industriji. Nudimo celovite rešitve na področjih priprave pitne vode ter čiščenja odpadnih vod, gospodarjenja z odpadki ter izkoriščanja obnovljivih virov energije. V sodelovanju z našimi partnerji nudimo najsodobnejše tehnološke rešitve in opremo, ki zagotavljajo nizke obratovalne stroške ter visoko stopnjo zanesljivosti v obratovanju.

Rikove storitve:

 • svetovanje,
 • izdelava celovitega koncepta,
 • študije izvedljivosti,
 • idejna zasnova,
 • zagotovitev ustreznega financiranja,
 • projektiranje naprav,
 • izvedba,
 • vodenje projekta,
 • nadzor nad montažo naprav,
 • zagon,
 • šolanje naročnikovega kadra,
 • oskrba po zagonu,
 • procesna optimizacija.

Področja delovanja:

Ravnanje z odpadki

 • MBO – mehansko-biološka obdelava komunalnih odpadkov
 • Sortiranje ločeno zbranih frakcij ali preostalega mešanega komunalnega odpada
 • Termična obdelava odpadkov
 • Obdelava industrijskih odpadkov
 • Izgradnja sodobnih odlagališč odpadkov


Ravnanje z vodami

 • Čiščenje komunalnih odpadnih vod (mehansko, kemijsko, biološko, SBR, MBR, MBBR aerobno, anaerobno) in izgradnja kanalizacijskih sistemov s pripadajočo infrastrukturo
 • Priprava in čiščenje industrijskih odpadnih vod
 • Čiščenje izcednih vod odlagališč
 • Priprava pitne vode in izgradnja vodovodnih sistemov s pripadajočo infrastrukturo

Obnovljivi viri energije

 • Energija iz bioplina
 • Energija iz odpadkov – WTE (waste to energy)
 • Toplarne na biomaso


Komunalna infrastruktura

 • Izgradnja vodovodnih sistemov in objektov za oskrbo s pitno vodo
 • Izgradnja kanalizacijskih omrežij s pripadajočimi objekti

Pomembni projekti s področja okoljevarstva:

Oglejte si vse reference s področja okoljevarstva
Kontakt:
Mag. Andrej Ivanc
vodja področja okoljevarstva
T: + 386 (0) 1 58 16 306
F: + 386 (0) 1 58 16 341