SI
Show menu

Okoljevarstveni inženiring

Na področju okoljevarstva v podjetju Riko nadaljujemo tradicijo proizvodnje komunalne opreme, ki jo nadgrajujemo s storitvami inženiringa in vodenjem projektov »na ključ« tako pri izgradnji javne komunalne infrastrukture kot tudi v industriji. Nudimo celovite rešitve na področjih priprave pitne vode ter čiščenja odpadnih vod, gospodarjenja z odpadki ter izkoriščanja obnovljivih virov energije. V sodelovanju z našimi partnerji nudimo najsodobnejše tehnološke rešitve in opremo, ki zagotavljajo nizke obratovalne stroške ter visoko stopnjo zanesljivosti v obratovanju.

Rikove storitve:

 • svetovanje
 • izdelava celovitega koncepta
 • študije izvedljivosti
 • idejna zasnova
 • zagotovitev ustreznega financiranja
 • projektiranje naprav
 • izvedba
 • vodenje projekta
 • nadzor nad montažo naprav
 • zagon
 • šolanje naročnikovega kadra
 • oskrba po zagonu
 • procesna optimizacija

Področja delovanja:

Ravnanje z odpadki

 • MBO – mehansko-biološka obdelava komunalnih odpadkov
 • sortiranje ločeno zbranih frakcij ali preostalega mešanega komunalnega odpada
 • termična obdelava odpadkov
 • obdelava industrijskih odpadkov
 • izgradnja sodobnih odlagališč odpadkov


Ravnanje z vodami

 • čiščenje komunalnih odpadnih vod (mehansko, kemijsko, biološko, SBR, MBR, MBBR aerobno, anaerobno) in izgradnja kanalizacijskih sistemov s pripadajočo infrastrukturo
 • priprava in čiščenje industrijskih odpadnih vod
 • čiščenje izcednih vod odlagališč
 • priprava pitne vode in izgradnja vodovodnih sistemov s pripadajočo infrastrukturo 


Obnovljivi viri energije

 • energija iz bioplina
 • energija iz odpadkov – WTE (waste to energy)
 • toplarne na biomaso

Pomembni projekti s področja okoljevarstva:

Oglejte si vse reference s področja okoljevarstva
Kontakt:
Mag. Andrej Ivanc
vodja področja okoljevarstva
T: + 386 (0) 1 58 16 306
F: + 386 (0) 1 58 16 341
google-site-verification=Cd5QYSmH-kfhtDKTVDwc9AAxohdY3AGNp6_vkUlc_Tg