SI
Show menu

Novice

18. 5. 2016

Dela na akumulacijskem bazenu za HE Brežice napredujejo

Podjetje Riko na trenutno največjem gradbišču v Sloveniji gradi največji akumulacijski bazen v državi.
Preberi več
15. 4. 2016

Odprli objekt za sušenje blata na CČN Novo mesto

V Novem mestu smo odprli objekt za sušenje blata na CČN Novo mesto. Projekt, kjer je podjetje Riko d.o.o. nastopalo kot vodilni partner v konzorciju skupaj s podjetjem HUBER GmbH iz Nemčije, je bil zaključen mesec in pol pred pogodbenim rokom.
Preberi več
31. 3. 2016

Razvili linijo za obdelavo vagonskih blazin

V Riku nadaljujemo in krepimo svojo vlogo strateškega dobavitelja tehnološke opreme za razvoj železniške industrije v Rusiji. Za družbo TVSZ (podjetje za gradnjo tovornih vagonov nove generacije v mestu Tikvin) smo razvili linijo za mehansko obdelavo vagonskih blazin. Z rešitvijo, ki smo jo pripravili za naročnika, bomo omogočili obdelavo velikih izdelkov na manjšem prostoru ob doseganju velikih proizvodnih kapacitet. Projekt bo zaključen v roku enega leta oz. do konca marca 2017, ko bo oprema tudi dobavljena in se bo opravil poskusni zagon.
Preberi več
29. 3. 2016

Podpisana pogodba za izgradnjo podravskega vodovoda

V podjetju Riko podpisali pogodbo za izgradnjo 112 km dolgega vodovodnega omrežja v občini Dravograd, Muti, Vuzenici, Radljah ob Dravi in Podvelki.
Preberi več
30. 12. 2015

Podpisali pogodbo za gradnjo vodovoda v Ribniško-Kočevski dolini

Na današnji priložnostni novinarski konferenci v občini Kočevje so podpisali pogodbe z izbranimi izvajalci del za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica – Kočevje«. Dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, je izpostavil pomen izvedbe projekta za prebivalce na območju treh občin in slavnostno podpisal pogodbe s predstavniki izvajalcev, Janezom Škrabcem, direktorjem podjetja Riko, ki bo gradilo vodovodno omrežje, Borisom Savnikom, direktorjem podjetja Hidroinženiring, ki bo gradilo čistilne naprave, in Brankom Voduškom iz podjetja Dialog-si.net, ki bo o poteku projekta obveščalo javnost. Za nadzor nad izvedbo projekta bo skrbelo podjetje Projekt Nova Gorica.
Preberi več
30. 12. 2015

Odprli prvi leseni vrtec v Belorusiji

Novi vrtec Vesninka, ki ga je projektiral Jure Kotnik, v mestu Minsk je primer sodobnega evropskega športnega vrtca, grajenega po najnovejših arhitekturnih standardih ter z uporabo kakovostnih naravnih materialov, ki so naravi in zdravju najbolj prijazni. Les kot gradbeno gradivo omogoča najbolj zdravo bivalno okolje, je ekološko neoporečen in energetsko zelo varčen. Leseni montažni vrtec Vesninka prinaša številne novosti v beloruski prostor. Gre za prvi javni objekt s certifikatom A+ kot najvišji razred energetsko učinkovite in varčne zgradbe in je hkrati tudi prva lesena montažna javna zgradba v Belorusiji.
Preberi več
9. 12. 2015

Razstavljena zbirka na ogled v Galeriji Miklova hiša

Likovna zbirka Riko vključuje preko 300 slikarskih in kiparskih del najpomembnejših umetnikov od konca 19. stoletja do danes. Ne predstavlja zaključene celote, temveč z zavezanostjo sistematičnemu zbirateljstvu, z jasno zbirateljsko politiko in mecensko držo zasleduje in podpira presežke slovenske sodobne umetnosti. Širjenje obsega s kontinuiranimi odkupi, redne predstavitve ter živi stik z umetniki ji izrisujejo svojevrsten značaj in pomen v slovenskem kulturnem prostoru in tudi širše.
Preberi več
Metlika, 30. 11. 2015

Odprli novo vodovodno omrežje v Beli krajini

V Metliki smo namenu predali projekt Belokranjski vodovod II. faza, ki velja za najpomembnejši skupni infrastrukturni projekt belokranjskih občin. Projekt, ki smo ga vodili v Riku, dolgoročno rešuje problem vodooskrbe v Beli krajini.
Preberi več
28. 10. 2015

Odprt RCERO Zasavje

Slovesno odprli Regijski center za ravnanje z odpadki, izgradnjo vodilo podjetje Riko, d.o.o.
Preberi več
26. 10. 2015

Odprli čistilno napravo v Litiji in Šmartnu pri Litiji

Izgradnjo čistilne naprave Litija in Šmartno pri Litiji v velikosti 11.000 PE s 15,4 km kanalizacije je kot glavni izvajalec vodilo podjetje Riko. Kot podizvajalca sta v projektu sodelovala podjetje Trgograd za izvedbo gradbenih del ter Inštitut za ekološki inženiring d.o.o. za projektiranje in dobavo opreme. Na slovesnosti bila prisotna tudi gospa Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor RS.
Preberi več
google-site-verification=Cd5QYSmH-kfhtDKTVDwc9AAxohdY3AGNp6_vkUlc_Tg